Door muziek Door muziek

De Ark-zanggroep
Regelmatig verleent de zanggroep medewerking aan kerkdiensten in De Ark. Onder leiding van Wilma Nierop wordt geoefend voorafgaand aan de dienst. Wie zin heeft om mee te zingen, is altijd welkom. Een keer in de twee jaar verleent deze zanggroep, aangevuld met iedereen die maar wil zingen, haar medewerking in de dienst op Eerste Kerstdag met Christmas Carols.

Avonden over het nieuwe Liedboek
Het nieuwe Liedboek is een prachtig document. Het is heel bijzonder om met elkaar de liederen te zingen en om je samen te verdiepen in de achtergrond van een psalm of een lied. Een aantal keren per seizoen worden er avonden over het nieuwe Liedboek georganiseerd. Ze staan onder leiding van dhr. Jan Blankers, organist van de Dorpskerk en vinden plaats in het ’t Schepphuis. De avonden worden vermeld in de Zondagsbrief.

Avondmuziek Dorpskerk Kethel
Op iedere vierde zondagavond van de maand (behalve in de zomermaanden) vindt er in de Dorpskerk een ‘Avondmuziek’ plaats. Vocale kerkmuziek neemt hier een centrale plaats in. Meestal wordt de muziek in concertvorm uitgevoerd en wordt de avond afgesloten met een korte Vesper. Soms is er sprake van een geïntegreerde Vesper. De motetten worden dan opgenomen in de liturgie. Vaste momenten in het jaar zijn de uitvoering van de Christmas Carols op de zondag voor Kerstmis en Passiemuziek op Palmzondag. De Avondmuziek begint om 19.00 uur en is rond 20.00 uur afgelopen. Contactpersoon is Emmy Meijboom, 010-2470654.

Gospelsound
Liefhebbers van Gospelsound kunnen hun hart ophalen op de eerste zondagen van oktober, november, februari en maart. De avonden zijn in de Dorpskerk en beginnen om 19.00 uur. De toegang is gratis. Er wordt een collecte gehouden om de kosten te dekken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Inger Gerringa, 010-4701724.

terug