Wekelijkse kerkdienst Wekelijkse kerkdienst

Wie preekt er, zijn er nog bijzondere activiteiten  voor jong of oud of mensen die de dienst speciaal muzikaal ondersteunen?
Een antwoord op deze vragen vindt u op de achterkant van het kerkblad: Schiedams KERKnieuws.
In de agenda vindt u wel de predikanten, maar geen bijzonderheden t.a.v. de dienst.
Bij bijzondere diensten ontvangt u een liturgie, in de reguliere diensten
staan de liederen vermeld op de borden in de kerk. Bijna alle liederen zingen wij uit het nieuwe liedboek.

Bij elke dienst is er kindernevendienst,
oppas is er alleen als u er naar vraagt.

Tijdens de dienst zijn er twee collectes.
Een voor de diaconie en een voor de kerkvoogdij.

terug