Kerkdiensten Kerkdiensten

In De Ark vieren we wekelijks op zondag en Christelijke feestdagen met jong en oud een kerkdienst. De meeste diensten worden geleid door de wijkpredikant. Een enkele keer gaat een gastpredikant voor.
De actuele diensten kunt u hier vinden.
 
In grote lijnen verloopt een kerkdienst volgens een vast patroon, de liturgie:

  • Orgelspel, mededelingen, waarna de kaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars.
  • Tekst van de zondag, begroeting en keervers; gebed voor de nood van de wereld en loflied.
  • Aandacht voor de kinderen of een project. Kinderen gaan hierna naar de kindernevendienst.
  • Lezingen uit de Bijbel en overdenking.
  • Als het Avondmaal wordt gevierd met brood en wijn of druivensap, is dit het moment om dat te doen. Ook de kinderen zijn welkom om aan het Avondmaal deel te nemen.
  • Gebeden. Op de tafel in de hal ligt het voorbedenboek. Hierin kun je je voorbeden schrijven. Onze zorgen en vreugden kunnen wij op deze wijze aan God en elkaar kenbaar maken.
  • Collecten, slotlied en zegen. Bestemmingen van de collecten worden genoemd voor de collecte.
Na afloop van de dienst staan de voorganger en een ouderling bij de uitgang van de kerkzaal om iedereen een goede week te wensen. Iedere zondag is er na de dienst gelegenheid om onder het genot van koffie, thee of frisdrank elkaar te ontmoeten en na te praten.
 
Een aantal keer in het jaar vieren we bijzondere kerkdiensten. Zo zijn er jeugddiensten, oecumenische diensten, een overvliegdienst, een startzondag en een gedachtenisdienst.
 
Liederen worden meestal begeleid door het orgel of de vleugel. De Ark-zanggroep verleent regelmatig haar medewerking. Zij oefent in het kerkgebouw voorafgaande aan de dienst. Wie zin heeft om mee te zingen, is altijd welkom.
 
Voor de jeugd zijn er verschillende activiteiten tijdens de dienst, zoals oppas, kindernevendienst, ‘Kom in de Kring’, een brug- en stuurgroep. Op de pagina Voor jou / jeugd kun je hier meer informatie over vinden.
 
Onze diensten beginnen om 10.00 uur en zijn voor iedereen toegankelijk.
We heten je van harte welkom!

 
Voorzieningen Voorzieningen

Autodienst De Ark
Soms is de tocht van en naar de kerkdienst net iets te ver. Bijvoorbeeld als u slecht ter been bent of om andere reden niet in staat bent op eigen kracht naar de kerk te komen. Voor u is speciaal de (gratis) autodienst opgericht. Vrijwilligers halen en brengen u. Laat, bij voorkeur zaterdagochtend, telefonisch weten dat u op de desbetreffende zondag gebruik van de autodienst wilt maken.

Contactpersoon: Pieter Venema 010-4716258
Bij geen gehoor: Janny Meijboom-Vuyk   010-4701018


Ringleiding
In de Ark is een ringleiding aanwezig. Mensen met een hoorapparaat dienen dit op stand T te zetten om de ringleiding te kunnen ontvangen.

Kerktelefoon en internet
Gemeenteleden die niet meer in staat zijn om naar de kerk te komen en toch bij de diensten betrokken willen zijn, kunnen worden aangesloten op de Kerktelefoon. Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot een diaken van De Ark.
Naast de kerktelefoon kunnen de diensten in De Ark en de Dorpskerk ook via het internet worden gevolgd via deze link van kerkomroep.nl

Beamer
Tijdens de kerkdienst in De Ark wordt met regelmaat gebruik gemaakt van een beamer. Als de beamer niet wordt gebruikt dan is het gele liturgieboekje de aangewezen leidraad en is het gebruik van een liedboek noodzakelijk. Door middel van een groen of rood bord in de hal wordt aangegeven of de beamer al dan niet wordt gebruikt. Verder is de beamer met geluid geschikt voor gebruik bij uitvoeringen zoals bijvoorbeeld musicals.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Dolf Johansen, 010-4705693.