Welkom Welkom


Welkom in de Grote of St. Janskerk en in onze gemeenschap. U vindt ons in het hart van Schiedam. U kunt ons niet missen. De grote en robuuste toren van de kerk is vanuit heel Schiedam te zien en wijst u de weg. De ingang is aan de Lange Kerkstraat en in de winter via de toren.
Op zondagmorgen komen we bijeen -van jong tot oud- en vieren dat met een wekelijkse eredienst om tien uur en vanzelfsprekend ook op de kerkelijke hoogtijdagen zoals Pasen, Pinksteren en rondom het Kerstfeest.
Wie wij zijn en waar we voor staan vertellen wij u graag. U vindt het onder het kopje "Over ons" in het menu.
U bent van harte welkom en voel u welkom.

Zondag 25 maart is het Palmpasen, dan lezen we Marcus 11 vers 1-11. Alle kinderen worden weer
opgeroepen om mee te doen aan het maken van de Palmpasenstokken. Tijdens de dienst gaan ze daarmee in optocht door de kerk. Na de dienst mogen ze die wegbrengen naar gemeenteleden, die om een of andere reden zo op een leuke manier aandacht krijgen.
 
In de Stille Week zijn er weer meerdere diensten, die je eigenlijk allemaal samen als één doorlopende viering kunt beschouwen.
 
Donderdag 29 maart, Witte Donderdag, om 19.30 is er een viering met korte inleiding over het thema dienstbaarheid, aansluitend gaan we onderling in gesprek in groepjes van maximaal zes personen aan de hand van enkele stellingen over dienstbaarheid. Vervolgens vieren wij de maaltijd van de Heer in de kring. Het is een feestelijke viering waarin de liefde en dienstbaarheid van Christus centraal staat.
 
Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag, ook in een dienst om 19.30 uur, staan we stil bij lijden en sterven van Jezus ten gevolge van zijn weerloze dienende liefde. Vocalis St. Jan zingt dan diverse koralen uit de Johannes Passion van J.S. Bach. Die worden afgewisseld met lezingen uit Johannes 18 en 19. Ook de gebeden – en het beklag Gods (de klacht van God aan het adres van ons mensen – dat wij zo reageren op Zijn liefde) - nemen een belangrijke plaats in in deze dienst. De dienst loopt uit op de inmiddels bekende Stille Tocht langs de kruisen aan de buitenmuur van de kerk. Deze kruisen hangen daar vanaf 24 maart. Zij vragen onze aandacht voor het lijden in deze tijd.
 
Zaterdag 31 maart, op Stille Zaterdag is er – nu om 19.00 uur – een Paaswake voor kinderen en volwassenen. Verhalen over schepping en uittocht en opstanding komen aan bod. Het licht wordt binnengebracht en door ons allen verder verspreid en we vieren de maaltijd van de Heer, weer in een grote kring. Voor een groot deel volgen we dus de opzet van de klassieke Paaswake, maar dan wel zo dat kinderen daarin worden betrokken en er een actieve rol in spelen.
 
Zondag 1 april: de Paasmorgen begint weer met het Paasontbijt om 8.30 uur. Het is altijd heel gezellig en feestelijk om zo één keer per jaar samen te ontbijten.
Om 10.00 is er een feestelijke Paasdienst. We lezen Joh. 20 vers 1-18 en Gen. 2 vers 4-25. Daarmee beginnen we dan meteen met het project ‘Groene Kerk’ Het kinderkoor zal dan een bijdrage leveren
De diensten van begin april tot begin juli, die worden geleid door ds. Russchen, staan in het teken
van: ‘Leven in harmonie met elkaar, met God en met de schepping’.
 

terug