Wat is er voor u?

Wat is er voor u?

De volgende onderwerpen voor u volwassenen staan op deze pagina:

 
Voor u / volwassenen Voor u / volwassenen

Onder de volwassenen in de gemeente kennen we een grote diversiteit qua leeftijd. Elke leeftijdsgroep vraagt/heeft op een andere manier behoefte om met het geloof om te gaan. Voor elke leeftijdsgroep zijn er diverse activiteiten.
In het onderstaande menu kunt u een keuze maken uit het aanbod. Sommige bijeenkomsten zijn voor een bepaalde leeftijdsgroep bedoeld. Andere ontmoetingen zijn voor elke leeftijd, aan u de keus.

 
Pastoraat Pastoraat

Bezoek van een predikant, een kerkelijk werker, een ouderling, iemand van het bezoekteam is voor veel mensen onmisbaar. Al deze mensen proberen er met elkaar op toe te zien dat wij als gemeente u niet vergeten.

lees meer »
 
Geloofsactiviteiten - Ontmoetingen Geloofsactiviteiten - Ontmoetingen

Valt er nog wat te leren in de kerk?
Er valt in de kerk veel te doen en te leren door de weeks.
Niet alleen "uit het Woord", maar ook door ondervinding van kunstenaars, filmmakers, schilders en componisten. We leren uit de Bijbel, maar ook van de doorwerking van het evangelie in het leven van alledag. Alle kringen, ontmoetingen en gespreksgroepen staan open voor wie maar mee wil doen.

lees meer »
 
Dertig plusgroep Dertig plusgroep

De 30+ groep richt zich op mensen tussen de 30-45 jaar. We komen bij elkaar om te praten over wat ons bezig houdt
in de maatschappij, ons leven en ons geloof. De onderwerpen waarover we met elkaar in gesprek gaan zijn
afwisselend. De ene keer zullen we in gesprek aan de hand van de Bijbeltekst, een andere keer bijvoorbeeld aan de
hand van een korte documentaire of krantenartikel.

lees meer »
 
Veertig plusgroep, 40-ers en 50-ers in gesprek Veertig plusgroep, 40-ers en 50-ers in gesprek

Veertig Plus, de levenswijsheid zegt dat het leven pas begint bij veertig. Veertig Plus heeft dus nog heel wat te bieden, ook wat betreft het geloof. 

lees meer »
 
Activiteiten Activiteiten

Al jaar en dag zijn bepaalde activiteiten traditie, die doen we nog met veel plezier. We hopen dat u ons vrijwillig wilt helpen deze tradities voort te zetten.

lees meer »
 
Voorzieningen Voorzieningen

Om te zorgen dat voor iedereen alles bereikbaar blijft en niets u belemmert, zijn er diverse voorzieningen om u een handje te helpen.
Deze voorzieningen zijn er:
  • de autodienst
  • de begraafplaats
  • de collectebonnen
  • het kerkblad
  • de kerktelefoon en het internet
  • het kopieerwerk
  • de ringleiding
  • de zondagsbrief

lees meer »
 
Muziek & Cultuur Muziek & Cultuur

Muziek in de kerk? Ja, natuurlijk. Cultuur in de kerk? Hoe? Geloof daar zit muziek in en meer.................

lees meer »